چشم انداز

چشم انداز ما ورود به لیست 100 شرکت برتر شیمیایی دنیا  با ارائه راهکارهایی مبتنی بر فناوری های پیشرفته ، توسعه بازارهای جدید ، پایبندی به موضوعات زیست محیطی و توانمندسازی سرمایه انسانی تا سال 1410 است

آشنایی با سازمان

سال-تاسیس

سال تاسیس

1391

تعداد-کارکنان

تعداد کارکنان

418

سال-بهره-برداری

سال بهره برداری

1392

سایت-تولیدی

سایت تولیدی

3

محصولات و خدمات

پودر لباسشویی ماشینی و دستی، مواد اولیه صنایع شوینده شامل آمونیوم لوریل اتر سولفات، آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی، سدیم لوریل اتر سولفات، سدیم لوریل سولفات، تری اتانول آمین، پودر لباسشویی ماشینی و دستی، مواد اولیه صنایع شوینده شامل آمونیوم لوریل اتر سولفات، آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی، سدیم لوریل اتر سولفات...

محصولات و خدمات
محصولات و خدمات
محصولات و خدمات
محصولات و خدمات