دستاورد ها

گواهینامه تایید صلاحیت از سازمان ملی تائید صلاحیت ایران naci به شماره گواهینامه:NACI/Lab/885
گواهینامه آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران به شماره AL/3433
کسب افتخار همکاری با مشتریانی چون:
یونیلیور، پاکوش، صحت، شرکت های گروه صنعتی گلرنگ از جمله پاکشو، اکتیو، پخش پایدار، افق کورش، آنیتاسان و ...، پاکشیما، پاکرخ، پاکنام، من، کف، پاکریز، گلتاش، کندرنوژان، نوین فوم بتون، پارس حیان، پاکیوم، فخر خرمشهر، ادیب شیمی، فرایند شیمی، ایمن تاش، پاک طیف نگار و ...
صادرات موفق به کشورهای عراق-افغانستان-اذربایجان-ترکمنستان-ارمنستان و …